Imprezy okolicznościowe

Jeśli chcesz cieszyć się swoją rodzinną uro­czy­sto­ścią równie dobrze jak twoi goście, po­wierz nam jej organizację. Zapomnij o pil­no­wa­niu potraw w ku­chni i baw się ra­zem ze swoimi zna­jo­my­mi – to przecież twoje święto.

Bory Tucholskie – sala z barem

Jeśli chcesz, zapewnimy twojej imprezie stosowną oprawę muzyczną: muzykę graną na żywo lub DJ-a serwującego wy­se­lekcjo­no­wa­ne przez ciebie utwory.
Na życzenie możemy zorganizować dla twoich gości zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, spływ kajakowy lub wycieczkę jachtami po Zalewie Koronowskim.

Małe wesela

Gościniec „Dobry Dom” to wspaniałe miejsce do orga­nizacji kame­ral­nych uroczystości we­sel­nych do 75 osób. W kom­for­to­wych, kli­ma­ty­zo­wa­nych salach, or­ga­ni­zu­je­my przy­ję­cia z niepow­ta­rzal­ną atmosferą.

Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną uroczystości.